Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2004. ::: Vol.55 No.11-12

    Dubravko Radošević

IZLAZNA STRATEGIJA HRVATSKE – TEZE ZA NOVI MODEL EKONOMSKOG RAZVITKA

Izvorni znanstveni članak

Autor razmatra glavne aspekte novoga modela razvitka, ali i konkretne posljedice koje on može imati na model gospodarskog i socijalnog razvitka Hrvatske. Zaključci ovoga istraživanja - koje je zasnovano na prijašnjim vlastitim analizama - bili bi da je potrebna rekonceptualizacija postojećega hrvatskoga modela razvitka, i to na osnovnim postavkama tzv. “Postwashingtonskog konsenzusa” (opširnije vidjeti u: Radošević, 2003. i 2004.).

model gospodarskog razvitka; Hrvatska

Puni tekst (Hrvatski) Str. 935 - 951 (pdf, 182.51 KB)