Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2004. ::: Vol.55 No.09-10

    Siniša Kušić
    Claudia Grupe

O KONKURENTNOSTI - - DEFINICIJA I POLITIKA TESTIRANJA

Pregledni rad

Srednjoročna perspektiva EU integracije zemalja jugoistočne Europe implicira debatu o političkoj stabilizaciji tih zemalja, ali sve više i o pitanju njihove konkurentnosti. Budući da pri toj diskusiji često manjka teoretska fundacija, ovim radom se želi dati jedan pregled pristupa temi konkurentnosti u ekonomskoj teoriji.

-

Puni tekst (Njemački) Str. 804 - 813 (pdf, 123.28 KB)