Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2004. ::: Vol.55 No.09-10

    Lovorka Galetić
    Sanda Rašić Krnjaković

DIONIČARSTVO ZAPOSLENIH U HRVATSKOJ – STANJE, MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE

Pregledni rad

Ključ je uspjeha konkurentski orijentiranog, modernog poduzeća, među ostalim, motiviranje zaposlenih na bolji i efi kasniji rad. Veliku ulogu u tome imaju i alternativni sustavi nagrađivanja, posebno dioničarstvo zaposlenih. Ono obuhvaća čitav niz programa u koje ulaze mirovinski usmjereni planovi kao što su ESOP (Employee Share Ownership Plan) i 401(k) planovi, zatim konvencionalne dioničke opcije (Stock-options), dioničke opcije s premijskim cijenama i ograničene dionice (restricted stocks). Iako se ne ubrajaju u dioničarstvo u pravom smislu riječi, mnoge se firme koriste modelima kao što su stock appreciations rights (SARs) i fantomske dionice (phantom stock), jer tako mogu iskoristiti prednosti koje dioničarstvo pruža. U ovome radu objašnjeni su sustavi dioničarstva zaposlenih, izneseni su glavni motivi njihova uvođenja i analizirani su stanje, mogućnosti i perspektive njihove primjene u Hrvatskoj.

dioničarstvo zaposlenih; ESOP; dioničke opcije; ograničene dionice; SARs; fantomske dionice; 401 (k) planovi; privatizacija

Puni tekst (Hrvatski) Str. 752 - 772 (pdf, 261.82 KB)