Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2004. ::: Vol.55 No.09-10

    Lorena Škuflić
    Nela Vlahinić Dizdarević

KOLIKO JE HRVATSKA ROBNA RAZMJENA INTRA-INDUSTRIJSKA?

Prethodno priopćenje

Intra-industrijska trgovina (IIT) predstavlja razmjenu proizvoda unutar iste industrije u oba smjera i u pravilu je intenzivnija između razvijenih zemalja, odnosno između zemalja sličnog stupnja gospodarskog razvitka i zemljopisno bližih država, a trgovina između razvijenih i nerazvijenih jest inter-industrijska. Karakteristično je za zemlje u tranziciji sve veće intenziviranje IIT s EU, što prema izvršenoj analizi ne vrijedi i za Hrvatsku, gdje postoji trend smanjivanja IIT. Također, analiza potvrđuje postojanje vertikalne IIT, dakle trgovine sličnih proizvoda, ali diferencirane kvalitete, što također ukazuje na nepovoljnu strukturu IIT Hrvatske s EU. Rezultati istraživanja pokazali su da isto vrijedi i za razmjenu Hrvatske sa Slovenijom, a trgovina s Bosnom i Hercegovinom ponajprije je inter-industrijska.

obrazac trgovine; Nova trgovinska teorija; IIT; HIIT i VIIT; relativna jedinična vrijednost

Puni tekst (Hrvatski) Str. 727 - 751 (pdf, 437.41 KB)