Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2004. ::: Vol.55 No.07-08

    Josip Tica

MAKROEKONOMSKI ASPEKTI STAMBENOG TRŽIŠTA U HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

U ovom istraživanju se raščlanjuje struktura stambenog tržišta i aporije koje ga pokreću. U prvom dijelu rada se teoretski raščlanjuju osnovne postavke stambenog tržišta, raščlamba se bazira na definiciji predmeta tržnje na stambenom tržištu, na heterogenosti stana kao ekonomskog dobra i na kontroverzi u teoretskim definicijama zaliha i tijekova na stambenom tržištu. Drugi dio istraživanja se bazira na mikroekonomskoj analizi funkcija ponude i potražnje na stambenom tržištu. Teoretski model ravnoteže na stambenom tržištu je ekonometrijski testiran s podacima za hrvatsko stambeno tržište u razdoblju od 1965. do 2003. Treći dio istraživanja se sastoji od raščlambe čimbenika koji standardnu ekonomsku analizu na stambenom tržištu u Hrvatskoj čine manje efi kasnom. Neslužbeno gospodarstvo, netransparentna katastarska evidencija, oportunitetni trošak, struktura troškova i uloga turističkog sektora su uključeni u proširenu teoretsku analizu stambenog tržišta. Četvrti i peti dio istraživanja se sastoje od identifi kacije makroekonomskih posljedica nedovoljne i neoptimalne ekonomske infrastrukture na stambenom tržištu i teoretskim preporukama za uklanjanje elemenata ekonomskog okruženja koji su prouzročili neefikasnu alokaciju resursa.

stambeno tržište; ekonomska infrastruktura; neefikasno tržište

Puni tekst (Engleski) Str. 641 - 659 (pdf, 280.12 KB)