Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2004. ::: Vol.55 No.07-08

    Srećko Goić

MIKROEKONOMSKI ASPEKTI CIJENE VODE

Pregledni rad

Voda kao specifi čna roba i vodoopskrba kao specifi čna djelatnost nude veoma zanimljivo područje za mikroekonomsku analizu. Polazeći od činjenice da se u tržišnoj ekonomiji većina mikroekonomskih kategorija i relacija vrti oko cijene, u ovome se radu pokušalo provesti jednu svestranu analizu ključnih mikroekonomskih determinanti cijena vode. Konstatirajući da u vodoopskrbi djeluje monopolističko tržište, analizirani su odnosi između ponude i potražnje na takvom tržištu, elastičnost potražnje, odnos ukupnog prihoda vodoopskrbljivača i cijene vode, značaj i ponašanje troškova u vodoopskrbi, odnos prihoda, troškova i profita vodoopskrbljivača, veza poslovnog rezultata vodoopskrbljivača i količine plasirane vode, osnove i modeli diskriminacije cijena vode, odnos kapaciteta, ponude i potražnje i specifičnosti ponašanja mikroekonomskih parametara u kratkom roku. U radu se zaključuje da u djelatnosti vodoopskrbe monopolistička situacija, s jedne strane ima pozitivne efekte u ograničavanju neracionalnog i ekološki neprihvatljivog rasta potrošnje, a sa druge strane zahtijeva određeni oblik eksterne kontrole, pa i intervencije, da bi se potrošači zaštitili od monopolističkog podizanja cijena i limitiranja pristupa marginalnih potrošača. No, ta eksterna intervencija ne smije biti takva da ugrožava ekonomsku racionalnost poslovanja vodoopskrbnog poduzeća, jer bi to također, na dugi rok, ugrozilo stabilnost i kvalitetu vodoopskrbe.

cijene vode; vodoopskrba; monopolističko tržište; mikroekonomski parametri

Puni tekst (Hrvatski) Str. 595 - 618 (pdf, 430.27 KB)