Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2004. ::: Vol.55 No.07-08

    Mladen Črnjar
    Kristina Črnjar

SUVREMENO PROMIŠLJANJE O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA ZNANJA I OKOLIŠA

Pregledni rad

Neki analitičari ekonomsko-ekoloških problema na planetu Zemlja ukazuju kako će buduće povećanje znanja više ili manje automatski ublažiti ili čak isključiti probleme s okolišem. U radu su stoga istražene «ekspanzija» znanja i njezin utjecaj na brojne ekonomsko-ekološke probleme današnjega svijeta. Razmotreno je kako će znanje utjecati na oblikovanje politike zaštite okoliša i kako će ta politika utjecati, posebno na rast stanovništva i na potrošnju po stanovniku. Kako ostvariti zaokret gospodarstva da smanji ili isključi svoj negativan utjecaj na okoliš. U radu je utvrđena činjenica da je razvitak znanja iznimno značajan za dalji održivi razvitak čovječanstva i za zaštitu okoliša. Ipak, vidi se da razvitak znanja neće moći u potpunosti zamijeniti prirodni kapital. To drugim riječima znači da postoji ograničenje razvitka zbog prirodnog kapitala. Pritom državna politika mora imati ključnu ulogu u promoviranju, stvaranju i širenju znanja općenito, ali i znanja koje pridonosi većoj kakvoći okoliša.

prirodni kapital; resursi; održivi razvitak; znanje; država; okoliš

Puni tekst (Hrvatski) Str. 580 - 594 (pdf, 147.1 KB)