Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2004. ::: Vol.55 No.07-08

    Alka Obadić

REGIONALNA ANALIZA UČINKOVITOSTI HRVATSKOG TRŽIŠTA RADA

Izvorni znanstveni članak

Težište ovog rada usmjereno je na utvrđivanje novonastalih strukturnih promjena i neravnoteže na tržištu rada Hrvatske u tijeku tranzicijskog razdoblja. Postojeća ponuda rada sve se teže prilagođuje promjenljivoj potražnji za radom koja je povezana s rastućom konkurencijom i tehnološkim promjenama na globalnom tržištu. Empirijski dio istraživanja svodi se na dezagregiranu analizu matching procesa po županijama u Hrvatskoj. Empirijskom primjenom teorijskog oblika matching funkcije na dezagregiranoj razini po županijama u promatranome razdoblju zaključuje se kako je pouzdanije koristiti se translog oblikom matching funkcije nego log-linearnim oblikom klasične matching funkcije. Time se potvrđuje da se model matchinga odnosno novog zapošljavanja mnogo bolje opisuje sa dvije nezavisne varijable U (nezaposleni) i V (slobodna radna mjesta). Ekonometrijskom dezagregiranom analizom ukazano je na istovremeno postojanje viška ponude i potražnje, odnosno na postojanje regionalnog mismatcha u pojedinim županijama. Uvođenjem dummy varijable u odabrani model matching funkcije potvrđuje se kako su ratne okolnosti u Hrvatskoj imale obrnuto proporcionalan utjecaj na učinkovitost novog zapošljavanja.

tržište rada; strukturna nezaposlenost; Hrvatska; županija; ratno razdoblje

Puni tekst (Hrvatski) Str. 531 - 556 (pdf, 367.68 KB)