Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2004. ::: Vol.55 No.05-06

    Dubravko Radošević

GORDAN DRUŽIĆ: HRVATSKA OBRATNICA - STANJE I PERSPEKTIVE HRVATSKOGA GOSPODARSTVA Golden Marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2004., str. 301 (tekst 218 str., ostalo: metodološka objašnjenja, statistički dodatak, tablice i grafi koni, bibliografi ja i bilješka o autoru)

Recenzija, Prikaz

-

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 513 - 517 (pdf, 112.17 KB)