Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2004. ::: Vol.55 No.05-06

    Claudio Vignali
    Demetris Vrontis
    Peri D. Vronti

STRATEGIJA MASOVNOG PRILAGOĐAVANJA I INDUSTRIJA ODJEĆE

Pregledni rad

Na samom ulasku u novo tisućljeće svjedoci smo rekordnog ekonomskog rasta, nagle globalne ekspanzije i tehnoloških inovacija. Strategija masovnog prilagođavanja (mass customisation) predstavlja prodor unutar većeg broja industrijskih sektora, od proizvoda do usluga (kao što su bankarstvo i industrija odjeće). U radu autori analiziraju i raspravljaju o promjenama koje bi se mogle dogoditi prilikom primjene strategije masovnog prilagođavanja u industriji odjeće, te opisuju moguće odjevne navike i stil kupovine u novom okruženju u budućnosti. Naposljetku, autori istražuju utjecaj strategije masovnog prilagođavanja u industriji odjeće i efekte koje ona ima na sudionike na tržištu.

strategija masovnog prilagođavanja; industrija odjeće; tehnologija; dizajn; prilagođavanje marketinga; globalizacija

Puni tekst (Engleski) Str. 502 - 512 (pdf, 137.98 KB)