Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2004. ::: Vol.55 No.05-06

    Željko Lovrinčević
    Davor Mikulić
    Jelena Budak

PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI U HRVATSKOJ - RAZLIKE U REGIONALNOJ RAZVIJENOSTI I DEMOGRAFSKO-OBRAZOVNE KARAKTERISTIKE

Izvorni znanstveni članak

Konzistentna i učinkovita politika uravnoteženog regionalnog razvitka izuzetno je važna za dalji razvitak Hrvatske. Sadašnju situaciju karakterizira veoma visoka razina koncentracije ukupne gospodarske aktivnosti u Gradu Zagrebu (30% ukupnog bruto domaćeg proizvoda). U područjima posebne države skrbi (PPDS) živi 15,3% stanovništva Hrvatske. Demografske i obrazovne karakteristike PPDS izrazito su nepovoljne, premda raznolike, ovisno o pojedinim skupinama PPDS. Analiza korelacije rangova (Spearmanov koefi cijent) pokazuje postojanje slabe korelacije između udjela stanovništva koje živi u PPDS pojedinih županija i razine razvijenosti županija mjerene bruto domaćim proizvodom po stanovniku godine 2001. To ukazuje na pojavu sve značajnijih odstupanja stvarne ekonomske snage nekih područja od potrebe njihova uvrštavanja u PPDS. Posebno je to izraženo u pojedinim županijama, u kojima prevladavaju PPDS tzv. prve i druge skupine. Kod PPDS tzv. treće skupine nema takvih odstupanja, pa stoga valja očekivati da će se u nadolazećem razdoblju cjelokupan sustav kriterija za određivanje PPDS morati sve više približavati jasnim kriterijima treće skupine. To su kriteriji ekonomske razvijenosti, demografski kriterij i kriterij intenziteta strukturnih prilagodbi.

područja posebne državne skrbi; regionalni BDP; korelacija ranga

Puni tekst (Hrvatski) Str. 389 - 411 (pdf, 194.53 KB)