Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2004. ::: Vol.55 No.03-04

    Michael Faulend

DO KOJEG IZNOSA OSIGURAVATI ŠTEDNE ULOGE U HRVATSKOJ?

Pregledni rad

Određivanje visine iznosa do kojeg se osiguravaju štedni ulozi (limit), jedno je od ključnih pitanja pri formuliranju sustava osiguranja štednih uloga. Jedino pravilno postavljen limit omogućuje uspješno ispunjavanje ciljeva samog sustava osiguranja i minimizaciju problema moralnog hazarda, negativne popratne pojave koje neumoljivo koegzistiraju sa svakim sustavom osiguranja štednih uloga. U tom se smislu postavlja pitanje: koliko je postojeći limit u Hrvatskoj (100.000 kuna) “dobar”? i hoće li promjena toga limita na 20.000 € (približno 150.000 kuna) prilikom ulaska u EU imati kakve posljedice? Radi odgovora na ta pitanja, u radu se nastoji naći svojevrstan optimalni limit za Hrvatsku. Pritom se koristi ekonometrijskom analizom podataka za široki skup zemalja koje posjeduju sustav osiguranja štednih uloga. Neovisno o ekonometrijskoj analizi, analizira se struktura štednih uloga po bankama u Hrvatskoj. Navedena dva, međusobno neovisna puta dovode do gotovo istih rezultata na osnovi kojih se može zaključiti da trenutno postojeći limit od 100.000 kuna nije značajno viši od optimalnoga, ali bi eventualna promjena limita na 150.000 kuna mogla narušiti kvalitetu ispunjavanja ciljeva sustava osiguranja štednih uloga, tj. pridonijeti smanjenju stabilnosti financijskoga sustava u srednjem roku.

osiguranje štednih uloga; optimalna visina osiguranja štednih uloga - limit; bankovni sustav

Puni tekst (Hrvatski) Str. 317 - 340 (pdf, 567.42 KB)