Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2004. ::: Vol.55 No.03-04

    Gorazd Nikić

GOSPODARSKI ASPEKTI PRISTUPA HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI Proteklih deset godina i deset godina ispred nas

Izvorni znanstveni članak

Glavni cilj ekonomske politike u proteklih deset godina bio je održati stabilnost cijena i tečaja. Budući da je u istome razdoblju došlo do visokog rasta troškova, ponajprije troškova javnoga sektora i plaća, domaća je valuta postajala sve više precijenjenom, a posljedice su bile: rast platnobilančnih defi cita, rast vanjskog duga i pad konkurentnosti na svjetskome tržištu. Takve su tendencije u suprotnosti sa kriterijima konvergencije koje traži EU od zemalja koje se žele pridružiti. U članku se razmatraju moguće posljedice uspostavljenih tendencija i analiziraju se alternativne ekonomske politike, prije svega politike tečaja, koje bi mogle utjecati na promjenu osnovnih obilježja razvojnog modela u kojem se našla Hrvatska.

izvoz; proizvodnost; plaće; tečaj; konkurentnost; bilanca plaćanja; porezna presija; vanjski dug; precijenjenost; “strategija izlaza”

Puni tekst (Hrvatski) Str. 197 - 226 (pdf, 232.25 KB)