Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2004. ::: Vol.55 No.01-02

    Michael König
    Siniša Kušić

ZEMLJE ISTOČNE EUROPE NA PUTU U EUROPSKU UNIJU - OD TRANZICIJE DO INTEGRACIJE

Pregledni rad

Pristupanje Europskoj uniji (EU) je od početka tranzicije u istočnoj Europi jedan od najvažnijih političkih ciljeva. Pri tome je u središtu javne rasprave bila više želja da se napokon prevlada podjela Europe nastala nakon II.svjetskog rata, a manje se raspravljalo o mogućim nacionalnim žrtvama brze EU-integracije. Ipak, nakon preko deset godina tranzicije i privatizacije, u mnogim zemljama je nastupilo otrežnjenje. I sami istočnoeuropski kandidati sve su kritičniji u političkim debatama o priključenju EU, a pitanje o nacionalnim troškovima pristupanja EU dobija na značenju. Ovaj rad nudi jedan prilog stručnoj diskusiji o proširenju EU i namjera mu je razjasniti veze između procesa tranzicije i EU-integracije istočnoeuropskih zemalja. Pri tome su naglašene posebnosti, zajedničke karakteristike i međuzavisnosti tranzicije i integracije.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 132 - 156 (pdf, 229.81 KB)