Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2004. ::: Vol.55 No.01-02

    Jelena Budak

INSTITUCIONALNI OKVIR SURADNJE ZNANOSTI I GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ

Pregledni rad

Polazeći od tehnološkog razvitka kao osnovnoga čimbenika konkurentnosti gospodarstva, razmatra se odnos znanosti i gospodarstva koji doprinosi transferu znanja i tehnologije. Navode se poticaji i prepreke suradnji znanosti i gospodarstva. Cilj je rada utvrditi analitički i metodološki okvir za provođenje aktivne istraživačke i tehnološke politike. Rezultat rada obrazložene su prednosti “benchmarking” analize institucionalnog okvira suradnje znanosti i gospodarstva i nacionalne istraživačke politike za usmjeravanje i praćenje mjera politike. Prikazani su rezultati istraživanja ljudskih potencijala u istraživanju i razvitku u Hrvatskoj dobijeni “benchmarking” analizom. Rad u zaključku predlaže inicijalne aktivnosti državnih institucija u Hrvatskoj u poticanju suradnje znanosti i gospodarstva.

suradnja znanost i gospodarstvo; “benchmarking”; Hrvatska

Puni tekst (Hrvatski) Str. 97 - 131 (pdf, 565.97 KB)