Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2004. ::: Vol.55 No.01-02

    Dragomir Sundać
    Irena Fatur Krmpotić

INTELEKTUALNI KAPITAL - ČIMBENIK STVARANJA KONKURENTSKIH PREDNOSTI LOGISTIČKOG PODUZEĆA

Pregledni rad

Poduzeća danas djeluju u veoma neizvjesnoj i promjenljivoj okolini i stoga moraju razvijati sposobnosti učenja i prilagođivanja takvim uvjetima poslovanja. Te se sposobnosti učenja i adaptacije vežu uz novu ekonomsku kategoriju – intelektualni kapital. U ovome se radu ističe potreba svih poduzeća, a posebno logističkih poduzeća za istraživanjem i analiziranjem intelektualnog kapitala i spoznajom njegovih specifičnosti. Samo poduzeća koja spoznaju specifi čnosti svoga intelektualnoga kapitala u logističkim procesima mogu kvalitativno unaprijediti logistiku i na taj način kreirati svoje konkurentske prednosti.

intelektualni kapital; logističko poduzeće; konkurentske prednosti; logistički procesi

Puni tekst (Hrvatski) Str. 85 - 96 (pdf, 183.05 KB)