Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2004. ::: Vol.55 No.01-02

    Igor Štoković

“BENCHMARKING” U TURIZMU

Prethodno priopćenje

“Benchmarking” je postao vrlo popularan 80-ih godina prošlog stoljeća, kada su Japanci intenzivno slali svoje menadžere u posjetu drugim poduzećima sa ciljem poboljšanja njihovih poslovnih operacija i jačanja vlastite konkurentske pozicije. U literaturi je moguće pronaći brojne definicije “benchmarkinga”, ali svima je zajedničko da se taj pojam smatra efikasnim oruđem u identificiranju performansi mikro subjekta u odnosu na konkurenciju i druge, te predstavlja implementaciju promijenjenih procesa koji vode kompaniju ka boljim rezultatima. “Benchmarking” se ne može poistovjetiti s analizom konkurencije jer ona predstavlja tek prvu stepenicu “benchmarkinga”. Ova metoda se danas koristi u velikom broju gospodarskih i društvenih polja, a u ovom radu detaljnije je promatran “benchmarking” u turizmu i to kroz jedan konkretan primjer.

“benchmarking”; turizam; konkurentnost

Puni tekst (Hrvatski) Str. 66 - 84 (pdf, 195 KB)