Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2004. ::: Vol.55 No.01-02

    Željko Lovrinčević
    Davor Mikulić
    Zdravko Marić

EFIKASNOST INVESTICIJA I FDI - STARA PRIČA, NOVE OKOLNOSTI

Izvorni znanstveni članak

Autori u ovom radu analiziraju kretanja stopa gospodarskog rasta, udjela investicija u BDP i efi kasnost investicija mjerenu konceptom ICOR za 11 tranzicijskih zemalja. Posebna je pozornost posvećena analizi determinanti i efikasnosti investicija za različite sektore gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Primjenom Spearmanovog koeficijenta korelacije ranga empirijski je potvrđeno da visina ostvarenih stopa rasta ovisi o efikasnosti investicija (ICOR), a manje o udjelu investicija u BDP. U slučaju Hrvatske potvrđena su iskustva iz prijašnjih istraživanja za druge zemlje, kojima je utvrđeno da je efikasnost investicija najveća (najniži ICOR) u sektoru privatnih usluga, a najniža u sektoru stanogradnje i u sektoru države i javnih poduzeća. Primjenom Spearmanovog koeficijenta korelacije ranga i Kendallovog W-koeficijenta utvrđeno je da zemlje koje bilježe najviše prosječne stope rasta u razdoblju 1993.-2002. (Baltičke zemlje i Hrvatska) imaju prosječan udio investicija u BDP, natprosječnu efikasnost investicija (mjerenu konceptom ICOR), prosječan udio izravnih stranih investicija u BDP, ali i natprosječan udio FDI u tercijarnom sektoru. No, u tom se skupu zemalja (osim Estonije) udio izvoza u BDP u promatranome razdoblju smanjio, što i nije iznenađujuće, jer je veliki dio FDI usmjeren na nontradable sektor. Kao rezultat takvih kretanja u toj je skupini zemalja zabilježen natprosječan rast udjela inozemnoga duga u BDP.

stopa rasta BDP; ICOR; izravna strana ulaganja

Puni tekst (Hrvatski) Str. 3 - 43 (pdf, 362.76 KB)