Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@hde.hr

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2003. ::: Vol.54 No.11-12

    Stjepan Zdunić

RELATIVNE CIJENE, TEČAJ I KONKURENTNOST HRVATSKOGA GOSPODARSTVA - uz desetu godišnjicu Stabilizacijskog programa -

Izvorni znanstveni članak

Rad je zamišljen kao akademska rasprava o koncepciji Stabilizacijskog programa sa stajališta njegova desetogodišnjega utjecaja na konkurentnost realnog sektora hrvatskoga gospodarstva. Ispituje se njegov razvojni aspekt, zaobilazeći pitanja financijskih tržišnih mehanizama i njihove stabilnosti, čemu je inače pridavana obilata pozornost u drugih autora. Stoga članak sadrži ove odjeljke: uvod; teoriju o relativnim cijenama i tečaju u kontekstu konkurentnih razvojnih strategija; zatim se analizira desetogodišnje kretanje indeksa realnih efektivnih tečajeva i relativnih cijena skupine tranzicijskih zemalja - kao iskaza alternativnih polazišta monetarnih i ekonomskih politika; posebno se analiziraju pitanja konvergencije prema zajedničkoj valuti, odnosno prema EU; na kraju se daje sinteza analize u obliku općega zaključka.

stabilizacija; relativne cijene; realni tečaj; konvergencija; tranzicija.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 859 - 881 (pdf, 584.34 KB)