Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2002. ::: Vol.53 No.11-12

    Vladimir Cvijanović

PRIKAZ KOOPERACIJSKOG SEMINARA SVEUČILIŠTA U FRANKFURTU NA MAJNI I MOSKOVSKOG DRŽAVNOG SVEUČILIŠTA: “PRIVATIZACIJA U ISTOČNOJ EUROPI: RESTRUKTURIRANJE, INVESTICIJE I EFIKASNOST”

Recenzija, Prikaz

-

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1183 - 1187 (pdf, 48.47 KB)