Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2002. ::: Vol.53 No.11-12

    Milan Mesarić

NOBELOVAC JOSEPH STIGLITZ: KRITIKA “TRŽIŠNOG FUNDAMENTALIZMA”, GLOBALIZACIJE I POLITIKE MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA

Recenzija, Prikaz

Članak daje prikaz kritike “tržišnog fundamentalizma”, aktualnog modela globalizacije i politike Međunarodnog monetarnog fonda, koju je u svojim radovima izložio Joseph Stiglitz. Autor se posebno osvrće na Stiglitzovu analizu ciljeva i posljedica tzv. Washingtonskog konsenzusa, zatim konceptualnog i pragmatičnog okvira politike IMF-a, jednako kao i privatizacije u tranzicijskim zemljama, liberalizacije vanjske trgovine i tržišta kapitala, financijske i ekonomske krize u Istočnoj Aziji, uloge IMF u tranziciji Rusije i postojećeg modela globalizacije. Na kraju autor članka daje osvrt na neke dodatne aspekte Stiglitzove kritike, kao što su prijašnje kritike neoliberalnog modela, zatim najnovije tendencije u gospodarstvu Latinske Amerike koje potvrđuju validnost Stiglitzovih teza i na kraju osvrt na ponovnu aktualnost Keynesove ekonomske doktrine.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1151 - 1182 (pdf, 126.59 KB)