Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2000. ::: Vol.51 No.03-04

    Branko Kovačević
    Savo Vojnović

UPRAVLJANJE AMORTIZACIJOM - SPECIFIČNIM OBLIKOM TROŠKOVA POSLOVANJA

Pregledni rad

Autori u radu dobrim dijelom polemiziraju s uvriježenim shvaćanjem da se relevantni parametri, kao što su duljina korisnog vijeka ili amortizacijska stopa, uvjeti korištenja i održavanja objekata amortizacije, procjenjuju, prosuđuju i na drugi način aproksimiraju, nasuprot stručnom, studioznom i egzaktnom utvrđivanju i objektivizaciji.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 334 - 358 (pdf, 1.72 MB)