Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2002. ::: Vol.53 No.11-12

    Vinko Kandžija
    Ivo Andrijanić
    Frano Ljubić

ZAJEDNIČKA AGRARNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE

Izvorni znanstveni članak

Poljoprivreda je uz transport jedino područje koje je regulirano uvođenjem zajedničkih politika u Rimskom sporazumu. Ciljevi su agrarne politike predviđeni tim Sporazumom višestruki, a najvažniji je smanjenje uvoza i zadovoljavanje potreba stanovništva. Za realizaciju tih ciljeva Europska unija izdvajala je iz komunitarnog budžeta više od 70% sredstava, što je opterećivalo realizaciju drugih politika i ukupne ciljeve Europske unije. Očito je da se nameće potreba reforme poljoprivrede radi usmjeravanja sredstava na realizaciju drugih ciljeva Europske unije, a i za potrebe priključivanja novih zemalja u europski prostor. Na tom je putu, u Agendi 2000, Europska unija trasirala ciljeve prilagodbeagrarne politike novim međunarodnim uvjetima koji zahtijevaju uključivanje poljoprivrede u međunarodne multilateralne pregovore i njezinu potpunu liberalizaciju.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1009 - 1029 (pdf, 181.56 KB)