Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2002. ::: Vol.53 No.09-10

    Dragomir Vojnić

XIII. SVJETSKI KONGRES MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE EKONOMISTA (Lisabon, Portugal 9.-13. rujna 2002.)

Recenzija, Prikaz

-

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 961 - 964 (pdf, 43.64 KB)