Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2002. ::: Vol.53 No.09-10

    Marko Kolaković
    Branko Kovačević
    Boris Sisek

UTJECAJ TEORIJA PODUZEĆA NA SUVREMENE PRISTUPE ORGANIZACIJI PODUZEĆA

Izlaganje sa skupa

Svrha je ovoga rada odgovoriti na nekoliko pitanja: Koliko su razne teorije poduzeća utjecale na nastanak suvremenih pristupa organizaciji? Jesu li razne teorije poduzeća supstituti ili komplementi? Što je, uzimanentan teorijski razvitak, utjecalo na nastanak novih pristupa? To je utjecalo i na raspored teksta: najprije se daje pregled postojećih teorija, zatim stakeholderski pristup i koncept virtualne organizacije poduzeća, a na svršetku su nalazi istraživanja i zaključak. U generalnom se zaključku obrazlažu povezanost različitih teorija i ukorijenjenost novih pristupa u povijesnim teorijama poduzeća. Uz to se navode i promijenjene povijesne okolnosti (globalizacija, nove tehnologije, neizvjesnost i nestabilnost konkurentskog okruženja) koje su također utjecale na nastanak novih pristupa. Ukazuje se na sve veću dominaciju raznih teorija sposobnosti (resursnih teorija) u kojima je naglasak na procesu učenja, na prilagodbi i predviđanju promjena u okruženju.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 934 - 955 (pdf, 105.16 KB)