Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2002. ::: Vol.53 No.05-06

    Dario Dunković

UTJECAJ VARIJABILNOSTI TROŠKA INFORMACIJE NA KOORDINACIJU U ORGANIZACIJI

Pregledni rad

Članak obrađuje suvremenu teoriju koordinacije, vezan je uz koordiniranje elemenata poslovnog procesa, vrlo važnog segmenta moderne menadžment znanosti. Obrađuje utjecaj moderne informacijske tehnologije na strukturu organizacije, trošak komunikacije, planiranje u organizaciji i na poboljšanje odvijanja procesa kao elementarnog događaja u poslovnom sustavu.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 548 - 565 (pdf, 119.04 KB)