Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2002. ::: Vol.53 No.03-04

    Draženka Čizmić

Pristranost zbog supstitucije i uvođenja novih proizvoda u indeksima cijena

Izvorni znanstveni rad

Indeksi cijena formiraju se koristeći Lespeyresovu formulu s fiksnim ponderima, a formula se koristi uglavnom zbog lakoće izračunavanja i razumijevanja, ograničavajući na taj način ukupne troškove. No, indeks ne odražava dinamične promjene u privrednoj djelatnosti., a to ima za posljedicu uvođenje grešaka mjerenja u indeks. Prilagođivanje formule zahtijevalo bi značajna financijska sredstva i momentalno je neizvedivo. Ovakva istraživanja u Republici Hrvatskoj nisu provedena, te se ne raspolaže s podatkom o potencijalnoj veličini pristranosti.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 343 - 361 (pdf, 111.99 KB)