Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2002. ::: Vol.53 No.03-04

    Ivan Antunac

Mit o deviznoj potrošnji inozemnih turista

Izvorni znanstveni rad

Turizam bivše SFRJ i udjel Republike Hrvatske koje autor promatra, opisuje i tumači prvenstveno se temelje na pokazateljima o deviznoj potrošnji inozemnih turizma, a što je za posjećenu zemlju devizni priljev od inozemnog turizma. No, pokazatelji o noćenjima i deviznom priljevu nisu istovrsne kategorije. Različita im je suština i vrijednost, jer ih prikupljaju, registriraju, sređuju i objavljuju dvije zasebne ustanove.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 233 - 268 (pdf, 140.86 KB)