Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2002. ::: Vol.53 No.01-02

    Krešimir Lukač

Projekt softwarskog menadžmenta u republici hrvatskoj

Izvorni znanstveni rad

Članak na početku prikazuje glavne značajke i probleme globalne industrije software-a. Nakon toga prikazani su glavni ciljevi i načela tehnike software-a. Definira se uloga projekta menadžmenta u razvojnom procesu software-a. Opisuju se zajedničke karakteristike softwarskih projekata. Također je prikazan CAP (capability maturity model) kao jedan od najraširenijih standarda software-a, kao i razine zrelosti koje specificiraju razmjer u kojem se proces software-a eksplicitno definira, vodi, mjeri, nadgleda, i koliko je uspješan u pojedinoj organizaciji. Nadalje članak prikazuje ciljeve i metode menadžmenta softwarskog projekta u Republici Hrvatskoj. Prvo se prikazuju značajke organizacije i onih koji odgovaraju. Nakon toga se daju ključna područja procesa obuhvaćena pregledom. Ilustrirani su detalji nekih najznačajnijih ključnih područja hrvatske industrije software-a. To uključuje menadžment uvjeta, sigurnost kvalitete software-a, program usavršavanja kao i menadžment tehnoloških promjena. Prikazuje se metodologija vlastitih sila u procjeni razina zrelosti. Daju se preliminarni rezultati zrelosti softwarskih procesa u hrvatskim organizacijama. Rezultati su uspoređeni s profilom zrelosti globalne industrije software-a. Također se predlažu ključna područja i sljedeći koraci za daljnje poboljšanje.

-

Puni tekst (Engleski) Str. 164 - 190 (pdf, 945.92 KB)