Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2002. ::: Vol.53 No.01-02

    Ines Kersan Škabić

Konkurentnost hrvatske brodogradnje

Izvorni znanstveni rad

Autorica osim osvrta na svjetsko tržište brodogradnje i karakteristike hrvatske proizvodnje brodova u radu analizira i faktore koji utječu na konkurentnost brodogradnje. Na osnovi svog istraživanja izdvojila je nisku razinu prosječne cijene sata rada i kvalitetu brodova kao faktore koji idu u prilog konkurentnosti, a ograničavajući su faktori: cijena broda, prevelik udio materijalnih troškova u cijeni koštanja, niska razina efektivnih radnih sati, nedovoljna proizvodnost rada, velika uloga države u financiranju brodogradnje i nedovoljno ulaganje u tehnološko osuvremenjivanje.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 144 - 163 (pdf, 416.91 KB)