Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2002. ::: Vol.53 No.01-02

    Željko Lovrinčević
    Davor Mikulić
    Biserka Nikšić Paulić

Procjena veličine neslužbenog gospodarstva u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1998.-1999- prema pristupu Eurostata

Izvorni znanstveni rad

Autori su prikazali rezultate procjene sive ekonomije u Hrvatskoj od godine 1998. do 1999. po djelatnostima i oblicima sive ekonomije. Osnovna metodologija korištena u procjeni veličine sive ekonomije je pristup Eurostata, koji daje okvir za procjenu neslužbenog gospodarstva i posebno je prilagođen zemljama u tranziciji. Posebnu su pozornost poklonili i različitim nužnim metodološkim prilagodbama obuhvata kako bi se dobila, po međunarodnoj metodologiji usporediva, vrijednost ukupnog dohotka stvorenog na teritoriju Republike Hrvatske. Kao zasebna kategorija je prikazan dohodak stvoren ilegalnim aktivnostima.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 3 - 48 (pdf, 157.84 KB)