Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2000. ::: Vol.51 No.03-04

    Juraj Padjen

DETERMINANTE PROMETNE POLITIKE HRVATSKE

Izvorni znanstveni članak

Autor u članku razmatra dvije važne determinante u formuliranju prometne politike: geoprometni položaj Hrvatske i geopolitički položaj Hrvatske. To su dvije međusobno srodne determinante koje se u nekim slučajevima djelomično i preklapaju po svom obilježju, ali promatrane svaka za sebe i toliko specifične i osebujne da to daje razloga za njihovo individualiziranje i zasebno promatranje. Zaključak je autora da razmatrane determinante presudno utječu na utvrđivanje i vođenje prometne politike, ali da je teško kvantificirati njihov stvarni utjecaj.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 236 - 258 (pdf, 454.46 KB)