Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2000. ::: Vol.51 No.03-04

    Vladimir Veselica

RAZUMIJEVANJE PODUZEĆA I NJEGOVO FINANCIRANJE

Izvorni znanstveni članak

Cjelokupan instrumentarij gospodarskog i financijskog sustava usko je vezan s ostvarivanjem ciljeva poduzeća, što se posebno odnosi na odluke na kratak i na dugi rok. Tradicionalno je gledanje u ekonomiji bilo, daje prikladan cilj poduzeća u odnosu njegova poslovanja maksimalizacija profita. Moderno je poduzeće jedna od najznačajnijih civilizacijskih stečevina i nositelj je eknomskog sustava, jer osigurava tijek proizvodnje dobara i davanja usluga i jedan je od najvažnijih pronalazaka modernoga društva i veliko je "svjetsko čudo ". Cilj je poduzeća stvaranje vrijednosti dioničarima, jer poduzeće doslovno stvara vrijednosti. Zaključak je autora da njihove odluke imaju zajednički učinak na tržišnu cijenu trajnog kapitala poduzeća.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 203 - 235 (pdf, 445.85 KB)