Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2001. ::: Vol.52 No.07-08

    Lorena Škuflić
    Jelena Ladavac

ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA

Pregledni rad

Autorice analiziraju robni izvoz i uvoz po županijama Republike Hrvatske i izračunavaju određene pokazatelje vanjskotrgovinske razmjene sa ciljem ocijeniti uključenost pojedinih županija u svjetske tokove roba. Nastoje istraživanjem obujma i trenda kretanja robnog izvoza i uvoza po županijama, zajedno s dostignutom razinom gospodarskog razvitka ukazati na postojanje korelacijske veze između stupnja otvorenosti i razine i dinamike ekonomskog rasta.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 925 - 950 (pdf, 629.89 KB)