Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2001. ::: Vol.52 No.07-08

    Katarina Ćurko

SKLADIŠTE PODATAKA - SUSTAV ZA POTPORU ODLUČIVANJU

Izvorni znanstveni članak

Uvjeti konkurencije na svjetskom tržištu, velika kompleksnost i dinamičnost poduzeća i njegova okruženja zahtijeva učinkovito upravljanje i djelotvorno odlučivanje. Brze, agregirane i vizualno pristupačne informacije postaju važan upravljački resurs na svim razinama odlučivanja i upravljanja i uglavnom ovise o sposobnosti i znanju korištenja moderne informacijske tehnologije. Autorica iznosi da je skladište podataka subjektivno orijentiran, integriran i vremenski dimenzioniran skup podataka za potporu odlučivanja, jer daje jedinstvenu sliku poslovne realnosti i pomaže u razumijevanju cjeline poslovnog sustava.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 840 - 855 (pdf, 374.74 KB)