Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2001. ::: Vol.52 No.07-08

    Josip Božičević
    Teodor Perić

RAZVITAK HRVATSKOG GOSPODARSTVA SA STAJALIŠTA RAZVITKA PROMETA

Izvorni znanstveni članak

Razvitak hrvatskog gospodarstva uvelike ovisi o adekvatnoj transportnoj mreži svih oblika prometa. Realizacija predviđenog razvitka pretpostavlja prikladnu tehničku osnovicu koja može biti ostvarena izgradnjom i održavanjem transportne mreže, sredstava i kontrolom mjera s obzirom na njihovu eksploataciju. Posebnu osnovicu može dati Jadranska orijentacija. Najvažniji prijelazi prometnih koridora između srednjopodunavskog i panonskog, te jadranskog, nalaze se na području Hrvatske. Autori su obradili cestovni, željeznički, zračni i poštansko-telekomunikacijski promet i dali su prijedloge kako bi se hrvatsko gospodarstvo što bolje uključilo u europske i svjetske robne tokove.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 753 - 773 (pdf, 603.67 KB)