Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2022. ::: Vol.73 No. 05

    Mahmut Sami Duran
    Mustafa Acar

ODREDNICE ENERGETSKE POTROŠNJE U BRICS-T ZEMLJAMA: EKONOMETRIJSKA ANALIZA

https://doi.org/10.32910/ep.73.5.6

Izvorni znanstveni članak

S pojavom globalizacije granice nestaju, a gospodarstva postaju sve više međuovisna, s povećanjem obujma trgovine. Kako globalna populacija raste, potražnja za potrošnjom pojačava povećanje proizvodnje. U tom smislu, energija se može smatrati jednim od najkritičnijih faktora proizvodnje u procesu razvoja i rasta. Sukladno tome, proces rasta i industrijalizacije postupno povećava ovisnost svjetskih gospodarstava o energiji. Potrošnja energije je u stalnom porastu iz godine u godinu, što dodatno povećava ovisnost o energiji. Ovo istraživanje ispituje čimbenike koji određuju potrošnju energije. U tu svrhu, analizirani su čimbenici koji određuju potrošnju energije u zemljama BRICS-T (Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južnoafrička Republika i Turska) za razdoblje 1992.-2018. Izravna strana ulaganja, cijene energije i gospodarski rast smatraju se potencijalnim faktorima koji određuju potrošnju energije. Model korekcije pogrešaka (ECM) kojeg je predložio Westerland i LM Boostrap kointegracijski testovi predloženi od strane Westerlanda i Edgertona, koriste se za testiranje postojanja dugotrajnog odnosa između serija. Dugoročni kointegracijski koeficijenti procijenjeni su korištenjem procjenitelja srednje skupine uobičajenih koreliranih učinaka (CCEMG) i procjenitelja proširene srednje skupine (AMG). Nalazi dobiveni analizom potvrđuju kako su, prvo, sve tri varijable (izravna strana ulaganja, cijene energije i gospodarski rast) kritične i dugoročno povezane s potrošnjom energije. Kao drugo, serije izravnih stranih ulaganja značajne su u svim zemljama koje su predmet naše analize panel podataka. Serije gospodarskog rasta značajne su samo za Tursku i Kinu. Pokazalo se i kako su serije cijena energije značajne u Rusiji, Južnoj Africi i Kini.

potrošnja energije, BDP, izravna strana ulaganja, cijene energije, BRICS-T zemlje

Puni tekst: hrvatski, pdf (571 KB)