Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2022. ::: Vol.73 No. 05

    Andrea Previšić
    Andrea Lučić
    Marija Uzelac

UTJECAJ OBILJEŽJA LIČNOSTI NA IMPULZIVNOST U KUPOVINI I ODGOVORNO FINANCIJSKO PONAŠANJE

https://doi.org/10.32910/ep.73.5.5

Prethodno priopćenje

Obilježja ličnosti smatraju se jednim od relevantnih čimbenika koji utječu na ponašanje potrošača. Stoga, kako bi se ponašanje potrošača moglo jasnije razumjeti te predvidjeti, svrha istraživanja je ustanoviti postoji li povezanost između obilježja ličnosti i odgovornog financijskog ponašanja potrošača. Povezanost je istražena na temelju utjecaja obilježja ličnosti na afektivni i kognitivni aspekt impulzivnog potrošačkog ponašanja, na koje se u radu promatra kao suprotnost odgovornom financijskom ponašanju. Provedeno je jednokratno deskriptivno istraživanje pomoću anketnog upitnika na namjernom, prigodnom uzorku od 483 studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Istraživanje je dokazalo da postoji statistički značajna razlika u stupnju sklonosti impulzivnoj kupovini s obzirom na dimenzije obilježja ličnosti. Uzročno posljedična veza dokazana je između dimenzije Savjesnosti i odgovornog potrošačkog ponašanja, a ustanovljena je i slaba, ali statistički značajna njena povezanost s kognitivnim aspektom impulzivne kupovine. Kod afektivne komponente ustanovljena je statistički značajna povezanost sa dimenzijama Ekstraverzije i Neuroticizma, dok je kod dimenzije Neuroticizma ustanovljena negativna povezanost sa impulzivnom kupovinom. S obzirom da se do sada voditi prilikom segmentiranja tržišta te prilikom kreiranja aktivnosti usmjerenih ka potrošačima različitih obilježja ličnosti, potaknuti odgovorno te ispraviti i izbjeći neodgovorno potrošačko ponašanje kod mladih potrošača.

velikih pet osobina ličnosti, odgovorno financijsko ponašanje, impulzivna kupovina, mladi

Puni tekst: hrvatski, pdf (385 KB)