Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2022. ::: Vol.73 No. 05

    Anita Pavković
    Gordana Soldo
    August Cesarec

ODREDNICE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA MALIH I SREDNJIH POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

https://doi.org/10.32910/ep.73.5.1

Izvorni znanstveni članak

Mala i srednja poduzeća čine najveći dio poslovnih subjekata te zapošljavaju značajan dio radne snage određene ekonomije. Cilj ovog rada je utvrditi pokazatelje uspješnosti poslovanja malih i srednjih poduzeća različitih gospodarskih sektora u Republici Hrvatskoj te ukazati koja su to mala i srednja poduzeća najizloženija mogućim negativnim posljedicama krize povezane s COVID-19 virusom. Za potrebe analize i usporedbe poslovnih subjekata korištena je vertikalna i horizontalna analiza financijskih izvještaja te analiza poslovnih pokazatelja. Rezultati rada ukazuju kako mikro poduzeća u Hrvatskoj imaju najniži udio vlastitih izvora financiranja te najviši udio kratkoročnih obveza, a navedeno se reflektira kroz lošije pokazatelje likvidnosti i zaduženosti. Gospodarske mjere i potpore donesene tijekom COVID-19 pandemije osigurale su određenu stabilnost poslovnih subjekata te prevladavanje poslovnih izazova. Mikro poduzeća trebala bi u svojem poslovanju više voditi računa o strukturi izvora financiranja te, radi povećanja stabilnosti, koristiti dugoročnije izvore financiranja.

financijska analiza, poslovni pokazatelji, mala i srednja poduzeća, pandemija COVID-19

Puni tekst: hrvatski, pdf (850 KB)