Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2021. ::: Vol.72 No. 04

    Nevenka Kovač
    Šime Smolić

PRIVATNI ZDRAVSTVENI SEKTOR U HRVATSKOJ: JESU LI PRIVATNI IZDACI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MIT ILI STVARNOST?

https://doi.org/10.32910/ep.72.4.6

Prethodno priopćenje

U ovom se radu istražuju trendovi u poslovanju privatnoga zdravstvenog sektora u Hrvatskoj od 2011. do 2018. godine. U analizi su korišteni podaci hrvatskog pružatelja financijskih i elektroničkih usluga - Financijske agencije (FINA) - kako bi se istražili ključni pokazatelji poslovanja poduzeća privatnoga sektora zdravstva, a posebice trendovi u zaposlenosti, poslovnim prihodima i operativnom profitu. Uz to, predstavljena su najvažnija obilježja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (DZO) koje pružaju privatni osiguravatelji i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Nadalje, rad pruža relevantnu analizu privatnoga zdravstvenog sektora kao i privatne izdatke za zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj. Analize pokazuju da su korisnici zdravstvenih usluga spremni platiti više kako bi dobili brži pristup i kvalitetnije zdravstvene usluge. U 2018. privatni izdaci za zdravstvenu zaštitu dosegli su gotovo pet milijardi kuna. Skoro 60% tog iznosa odnosi se na tzv. „plaćanja iz džepa“, a 40% na plaćanja DZO-a. Unatoč dugotrajnoj recesiji, privatni zdravstveni sektor u Hrvatskoj zabilježio je prosječnu godišnju stopu rasta od deset posto u razdoblju od 2011. do 2018. U novije vrijeme primjetan je trend uvođenja složenijih usluga kod privatnih pružatelja zdravstvenih usluga što ukazuje na porast ulaganja i konkurentnosti. Zaključuje se da je prisutnost privatnoga zdravstvenog sektora u Hrvatskoj realnost koja bi se trebala adekvatno vrednovati. Osim toga, izvorni nalazi u ovom radu mogli bi poslužiti kao polazna točka za buduće rasprave o ulozi privatnog zdravstvenog sektora u cjelovitom financiranju zdravstvenoga sustava. Rad pruža i dublji uvid u hrvatski privatni zdravstveni sektor koristeći se originalnim i najnovijim mikro podacima koji bacaju svijetlo važan dio naše zdravstvene ekonomije. Ipak, rad ima određena ograničenja koja se u velikoj mjeri odražavaju kroz relativno mali broj pokazatelja koji se koriste u analizi poslovanja privatnoga zdravstvenog sektora. Spomenutim bi se pitanjima trebalo posvetiti u nekim budućim istraživanjima

izdaci za zdravstvenu zaštitu, privatni zdravstveni sektor, Hrvatska, dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Puni tekst: engleski, pdf (2 MB)