Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2021. ::: Vol.72 No. 04

    Dubravka Sinčić Ćorić
    Lucija Babić

ISTRAŽIVANJE PRAKSE HRVATSKIH PODUZEĆA U RAZVOJU I UPRAVLJANJU MARKOM POSLOVNE USLUGE

https://doi.org/10.32910/ep.72.4.4

Pregledni rad

Rad izučava temu razvoja i upravljanja markama poslovnih usluga. Nakon pregleda teorijskog dijela, u radu se predstavljaju rezultati primarnog istraživanja. Cilj je istraživanja utvrditi na koji način hrvatska poduzeća razvijaju svoju marku usluga, kako njome upravljaju, kako prenose informacije o njoj i na koji je način vrednuju. Provedeno je jednokratno krossekcijsko istraživanje na prigodnom uzorku poduzeća koja pružaju različite poslovne usluge. Rezultati pokazuju kako se analizirana poduzeća prema marki svoje usluge odnose kao prema vrijednoj nematerijalnoj imovini, primjenjuju holistički pristup izgradnje marke te najčešće primjenjuju strategiju korporativne marke. Neodvojivost usluge od zaposlenika rezultira time da su hrvatska poduzeća više usmjerena na interno nego na eksterno komuniciranje. S obzirom na to da je istraživanje razvoja i upravljanja markama usluga na poslovnim tržištima manje istraženo u odnosu na tržište krajnje potrošnje, rad pridonosi novim spoznajama u ovom području. Osim toga, zaključci temeljeni na istraživanju predstavljaju vrijednu spoznaju za poduzeća koja žele aktivno upravljati svojom markom poslovne usluge.

marka poslovne usluge, poslovna tržišta, identitet marke usluge, vrijednost marke usluge, korporativna marka

Puni tekst: hrvatski, pdf (866 KB)