Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2021. ::: Vol.72 No. 04

    Hrvoje Jošić
    Maja Bašić

UČINCI STVARANJA I SKRETANJA TRGOVINE IZ ČLANSTVA HRVATSKE U CEFTA-I I EU

https://doi.org/10.32910/ep.72.4.1

Izvorni znanstveni članak

Ovaj rad je detaljna empirijska studija učinaka stvaranja i skretanja trgovine koji proizlaze iz dvaju regionalnih trgovinskih sporazuma Hrvatske, Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) i Europske unije (EU), omogućujući tako temelje za buduće rasprave o trgovinskim politikama u pogledu koristi i nedostataka regionalnih trgovinskih sporazuma. Trgovinski tokovi sa 180 zemalja vanjskotrgovinskih partnera analizirani su za razdoblje od 2000. do 2016. godine za uvoz, izvoz i ukupne trgovinske tokove. Korištenjem među-državne panel regresijske analize i korištenjem gravitacijskog modela međunarodne trgovine, procijenjeni su združeni OLS, model fiksnih i random efekata, kao i robusniji Tobit i PPML modeli procjene. Model random efekata pokazao je pozitivne učinke integracije Hrvatske i CEFTA-e uočljive u učinku stvaranja trgovine za uvoz, izvozu i ukupne trgovinske tokove. Integracija Hrvatske u EU nije pokazala značajan utjecaj na stvaranje trgovine u uvozu, izvozu niti u ukupnim trgovinskim tokovima, ali postoji utjecaj preusmjeravanja trgovine u slučaju uvoza i ukupnih trgovinskih tokova. U modelu Tobita CEFTA je pokazala efekt stvaranja trgovine u uvozu, izvozu i ukupnim trgovinskim tokovima i skretanje trgovine u uvozu i ukupnim trgovinskim tokovima uslijed članstva u EU. Konačno, pomoću robusnog PPML-a procjenitelja, studija je utvrdila: (1) članstvo u CEFTA-i stvorilo je trgovinu u uvozu, izvozu i ukupnim trgovinskim tokovima, i (2) članstvo u EU-u imalo je efekt skretanja u uvozu, izvozu i stvaranje trgovine u ukupnim trgovinskim tokovima.

stvaranje trgovine; skretanje trgovine; Hrvatska; CEFTA; EU; gravitacijski model

Puni tekst: engleski, pdf (4 MB)