Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Ožujak 2021. ::: Vol.72 No. 01

    Ivana Rašić

SURADNJA I UMREŽAVANJE KAO ODREDNICE USPJEŠNOSTI HRVATSKOG DRVNOG KLASTERA

https://doi.org/10.32910/ep.72.1.5

Izvorni znanstveni članak

Rad prikazuje rezultate anketnog istraživanja provedenog među tvrtkama članicama Hrvatskog drvnog klastera tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2017. godine. Osnovni cilj rada je utvrditi čimbenike koji imaju značajni učinak na percepciju članica o uspješnosti rada Hrvatskog drvnog klastera. Istraživanjem su ispitane percepcije i stavovi tvrtki članica Hrvatskog drvnog klastera vezani uz ostvarenje ciljeva klastera, obilježja klasterskog umrežavanja i suradnje te uz ocjenu učinaka članstva u klasteru na poslovnu uspješnost poduzeća članica. Dodatno, od članica se tražilo da ocijene kvalitetu poslovnog okruženja u Hrvatskoj, ograničenja rada klastera te da ocijene značaj mjera javnih klasterskih politika. U radu su korištene metode deskriptivne statistike, faktorska analiza i metoda višestruke regresije. Rezultati istraživanja ukazuju da su najznačajniji čimbenici koji mogu doprinijeti pozitivnijoj percepciji članica prema uspješnosti rada Hrvatskog drvnog klastera suradnja klastera sa sektorom znanosti i visokog obrazovanja te suradnja unutar klastera. Pritom rezultati ukazuju kako oba identificirana oblika suradnje Hrvatski drvni klaster ne iskorištava u dovoljnoj mjeri.

klaster; industrijski klaster; poslovni klaster; suradnja i umrežavanje

Puni tekst: hrvatski, pdf (498 KB)