Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Ožujak 2021. ::: Vol.72 No. 01

    Marijana Andrijić

UTJECAJ FINANCIJSKIH ARANŽMANA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA NA PRILJEVE INOZEMNOG KAPITALA – TEMELJNE POSTAVKE I NALAZI ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

https://doi.org/10.32910/ep.72.1.4

Pregledni rad

Članak daje pregled temeljnih postavki te nalaza znanstvenih istraživanja vezano uz temu utjecaja financijskih aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda (Fond) na priljeve inozemnog kapitala, a u svrhu unapređenja podloge za kvalitetnu raspravu te donošenje informiranih i znanstveno utemeljenih odluka o ovoj temi. Države obično sklapaju financijske aranžmane s Fondom kada više nisu u mogućnosti trajno financirati deficite na tekućem računu platne bilance priljevima inozemnog kapitala. U takvim okolnostima jedan od ključnih zadataka je potaknuti nove priljeve odnosno smanjiti odljeve inozemnog kapitala. I sam Fond zastupa viđenje o katalitičkom učinku svojih aranžmana na priljev inozemnog kapitala. Međutim, sistematičan pregled nalaza empirijskih istraživanja na ovu temu ukazuje na vrlo diferencirane rezultate promatranih studija. Općeniti zaključci iziskuju oprez, no čini se da empirijska istraživanja na većem uzorku ne daju jednoznačnu potvrdu teze o postojanju snažnog i konzistentnog pozitivnog učinka Fonda na priljev inozemnog kapitala. Ukoliko se ovakvi rezultati ne uzmu u obzir prilikom oblikovanja i provedbe ekonomske politike to može dovesti do ekonomskih, financijskih i političkih teškoća kako u državama korisnicama tako i u samom MMF-u. Doprinos rada ogleda se u sažetom prikazu i povezivanju ključnih postavki predmetne problematike, kritičkoj sistematizaciji dosadašnje literature, definiranju prisutnih trendova i njihovih mogućih implikacija te identifikaciji potencijalnih novih načina za dublje izučavanje i bolje razumijevanje ove kompleksne teme. Osim znanstvenoj literaturi, kritički prikaz znanstveno utemeljenih spoznaja i nalaza u ovom kontekstu, predstavlja značajan doprinos i za donositelje odluka, ulagače te širu javnost.

Međunarodni monetarni fond; priljevi međunarodnog kapitala; katalitičko financiranje

Puni tekst: hrvatski, pdf (344 KB)