Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Ožujak 2021. ::: Vol.72 No. 01

    Ana Babić

DIGITALNE VJEŠTINE KAO PERSPEKTIVA RAZVOJA GOSPODARSTVA I VAŽAN ČIMBENIK DIGITALNE TRANSFORMACIJE

https://doi.org/10.32910/ep.72.1.3

Pregledni rad

Gledajući kroz povijest, svaki val pokazuje svoju jedinstvenu uzročnost između inovacije, difuzije, institucionalne promjene, promjene produktivnosti, promjene u broju tvrtki i zaposlenika i relativne cijene čimbenika (Lundquist, Olander i Svensson Henning, 2008). Povećanje broja tehnoloških inovacija zahtijeva od današnjih djelatnika da neprestano ažuriraju svoje vještine kako bi bili spremni odgovoriti na nove uloge u sektorima u kojima rade, na koje utječu ili će utjecati nove tehnologije. U radu će biti prikazane inicijative koje su poduzele pojedine vlade i tvrtke počevši od obrazovanja, posebno visokog obrazovanja, prilagođujući nastavne programe, sudjelujući u izradi novih kurikula te, u konačnici, u stvaranju nove radne snage koja je spremna odgovoriti zahtjevima rada na tržištu digitalne ekonomije. Učinkovite vještine u korištenju tehnologijom, u kombinaciji sa znanjem i kompetencijama za inovacije, mogu povećati usklađenost digitalnih vještina s potrebama digitalne ekonomije. Većina industrija i sektora prepoznaje da će, budući da se sve više digitaliziraju, postojati sve veća potražnja za djelatnicima koji posjeduju različite stupnjeve digitalnih vještina. Rad donosi pregled definicija digitalnih vještina s detaljnim uvidom u područja koja obuhvaćaju te su navedene razlike među pojmovima koji se vežu za digitalnu pismenost, kao što su informacijsko-komunikacijska tehnološka pismenost, te informacijska, medijska i internetska pismenost. Iznimno je važno navrijeme ’uskočiti’ u val digitalnih promjena. Koliko su pojedine velesile poput SAD-a, Kine i Australije, u tome uspjele te kakva je situacija u Europi i u Hrvatskoj kada je u pitanju prilagodba vremenu digitalne transformacije, osnovna je svrha ovog rada. Odgovor na navedena pitanja prikazan je u obliku formulacija, definicija, statističkih podataka, strategija ulaganja te analizom mnogobrojnih relevantnih izvora. U istraživanju su primijenjene induktivna i deduktivna metoda, kao i metoda analize i sinteze.

digitalne vještine; digitalne tehnologije; ICT; istraživanje i razvoj

Puni tekst: hrvatski, pdf (421 KB)