Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2020. ::: Vol.71 No. 03

    Abdul Razzak Alshehadeh
    Abdallah Atieh

ANALITIČKI POSTUPCI VANJSKOG REVIZORA I NJIHOV UTJECAJ NA OTKRIVANJE MATERIJALNIH POGREŠNIH IZVJEŠTAJA – EMPIRIJSKA STUDIJA KOMERCIJALNIH BANAKA U JORDANU

https://doi.org/10.32910/ep.71.3.4

Prethodno priopćenje

U ovom radu se želi identificirati utjecaj analitičkih postupaka vanjskog revizora na financijske izvještaje i izvješća za otkrivanje značajnih pogrešnih izvještaja jordanskih komercijalnih banaka. Izmjeren je utjecaj neovisnih varijabli (profitabilnost, likvidnost, solventnost kapitala i omjer zapošljavanja sredstava) na ovisnu varijablu (otkrivanje značajnih pogrešnih izvještaja). Ovisna varijabla je predstavljena upravljanjem zarade koja se mjeri diskrecijskim obračunom. Za analizu financijskih izvještaja i analitičkih postupaka korištena je kvantitativna standardna metoda te Jonesov model za mjerenje upravljanja zaradom. Također, multivarijantni model linearne regresije upotrijebljen je za testiranje hipoteze istraživanja i navođenje odnosa između varijabli. Uzorak u istraživanju sastoji se od pet jordanskih poslovnih banaka. Podaci su prikupljeni od 2011. do 2017. godine. U ovom istraživanju se zaključuje da ne postoji statistički značajan utjecaj analitičkih postupaka koji se odnose na omjere likvidnosti, profitabilnosti, solventnosti i zapošljavanja novčanih sredstava koje bi vanjski revizor mogao poduzeti kako bi otkrio značajne pogrešne prikaze financijski izvještaji jordanskih poslovnih banaka. Konačno, u istraživanju se iznose preporuke da revizori trebaju biti visoko kompetentni i duboko osposobljeni za korištenje analitičkih postupaka kako bi procijenili poštenost financijskih podataka i slobodu materijalnih pogrešnih iskaza.

Analitički postupci; materijalne pogreške; komercijalne banke; vanjski revizor; financijska izvješća

Puni tekst: engleski, pdf (325 KB)