Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2020. ::: Vol.71 No. 03

    Mile Bošnjak
    Vlatka Bilas
    Ivan Novak

PREISPITIVANJE PARITETA KUPOVNE SNAGE U HRVATSKOJ: PRISTUP KVANTILNE AUTOREGRESIJE

https://doi.org/10.32910/ep.71.3.1

Izvorni znanstveni članak

Na uzorku mjesečnih podataka o realnom efektivnom tečaju kune od siječnja 1996. godine do listopada 2018. godine, u radu se analizira teorija pariteta kupovne snage u Hrvatskoj. Testovi jediničnog korijena sugeriraju nestacionarnu vremensku seriju realnog efektivnog tečaja kune. Temeljem modela kvantilne autoregresije u radu su analizirani endogeni šokovi različitog predznaka i magnitude. Rezultati sugeriraju postojanje asimetrija. Aprecijacijski šokovi u realnom efektivnom tečaju kune perzistiraju kraće u odnosu na deprecijacijske šokove. Nadalje, endogeni šokovi oko medijana imaju najizraženiju tendenciju perzistencije. Zaključno, rezultati svih provedenih istraživanja u ovom radu ne podržavaju teoriju pariteta kupovne snage na primjeru iz Republike Hrvatske.

Paritet kupovne snage; Realni efektivni devizni tečaj; Kvantilna autoregresija; Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (166 KB)