Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2020. ::: Vol.71 No. 01

    Maša Bulajić
    Davor Plavec
    Tonći Lazibat

UČINAK SPAJANJA BOLNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ PROCJENOM POMOĆU UPITNIKA O STAVOVIMA O SIGURNOSTI

https://doi.org/10.32910/ep.71.1.3

Prethodno priopćenje

U nekoliko navrata bolnice u Hrvatskoj bile su predmetom spajanja, konsolidacije. Svrha konsolidacije bila je ušteda koja se postiže spajanjem nekih usluga, osobito u bolnicama koje su zemljopisno međusobno blizu. Objavljeni rezultati istraživanja pokazali su da najmanje bolnice u Hrvatskoj postižu najviše rezultate za sigurnost mjerenu upitnikom Safety Attitudes Questionnaire 2006 Short Form (SAQ). Daljnjim istraživanjem i obradom podataka SAQ-a dobivenih 2016. godine pokazalo se da analizirane s do 500 kreveta koje nisu bile spojene, u usporedbi s konsolidiranim bolnicama, ostvaruju znatno bolje rezultate s obzirom na radne uvjete, stavove menadžmenta, zadovoljstvo poslom i ukupne rezultate SAQ-a. U svezi rashoda izraženih kao promjena indeksa rashoda iz 2006. godine (2006. godina ima indeks 100), nisu utvrđene značajne razlike. Međutim, najveći porast rashoda nalazi se za konsolidirane bolnice s > 500 ležaja, dok bolnice s <500 ležaja, bilo konsolidirane ili ne, pokazuju isti trend promjena rashoda za razdoblje od 2006. do 2015. godine. Prilikom odlučivanja o konsolidaciji bolnica u Hrvatskoj valjalo bi uzeti u obzir i te rezultate.

bolnice; spajanje; Republika Hrvatska; SAQ 2006 Short Form

Puni tekst: engleski, pdf (194 KB)