Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2020. ::: Vol.71 No. 01

    Ivana Bujan

OBILJEŽJA MALIH OBITELJSKIH PODUZEĆA U TURIZMU S ASPEKTA VLASNIKA

https://doi.org/10.32910/ep.71.1.1

Prethodno priopćenje

Turizam i obiteljsko poduzetništvo čine značajan doprinos hrvatskom gospodarstvu, stoga je važno utvrditi koja su obilježja i načini poslovanja obiteljskih poduzeća u turizmu. U ovom kvalitativnom istraživanju kao primarni mjerni instrument korišten je intervju, a znanstvena metoda za obradu podataka temelji se na gestalt principima. Za potrebe kvalitativne analize i obradu teksta korištena je GABEK© metoda. Cilj istraživanja bio je analizirati odabrana obilježja malih obiteljskih poduzeća u turizmu – motive kod pokretanja obiteljskog posla, uspješnost poslovanja malih obiteljskih poduzeća u turizmu, izvore financiranja, poslovne poteškoće, načine lakšeg poslovanja i inovativnost na uzorku malih obiteljskih hotela u Republici Hrvatskoj. Za svako navedeno obilježje izrađeno je gestalten drvo temeljem agregiranih tvrdnji vlasnika proizašlih iz intervjua, dok se konačno izrađuje jedno zbirno gestalten drvo koje obuhvaća sva obilježja malih obiteljskih hotela. Motivi za pokretanje posla, kao što je i bilo očekivano, usmjereni su na obitelj s ciljem očuvanja obiteljske vizije u budućnosti. Kvalitativne, nefinancijske mjere uspješnosti poslovanja važnije su od financijskih. Poslovanje se obično financira iz vlastiti izvora ili kombinacijom kredita, dok su najčešći problemi poslovanja previsoki porezi. Razine inovativnosti su niske što se povezuje s nižim razinama obrazovanja. Izvornost istraživanja očituje se u činjenici da niti jedno slično istraživanje nije provedeno u Republici Hrvatskoj kao niti upotreba metode GABEK©. Rezultati istraživanja čine doprinos još uvijek relativno neistraženom području obiteljskog poslovanja u turizmu. Praktične implikacije istraživanja očituju se u utvrđivanju potreba za edukacijom vlasnika i članova obitelji, utvrđenim i predloženim načinima olakšanja poslovanja i utvrđenim najčešćim poslovnim problemima.

obiteljski posao; turizam; gestalten; poduzetništvo; motivacija

Puni tekst: engleski, pdf (355 KB)