Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2019. ::: Vol.70 No. 05

    Ariana Nefat
    Dragan Benazić

PERCEPCIJE, BRIGA I ZNANJE STUDENATA O KLIMATSKIM PROMJENAMA U HRVATSKOJ

https://doi.org/10.32910/ep.70.5.3

Stručni rad

Svrha rada je istražiti percepcije studenata o klimatskim promjenama što je učinjeno na uzorku studenata poslovne ekonomije u Hrvatskoj. Rad obuhvaća procjenu značaja klimatskih promjena u odnosu na druge probleme čovječanstva, ispitivanje percepcija o glavnim uzrocima, ozbiljnosti pojave, zabrinutost, procjenu vlastitog znanja, izvori stečenih spoznaja tijekom obrazovanja te otvorenost novim informacijama. Glavni nalazi istraživanja ne odstupaju bitno od novijih istraživanja te vrste u odnosu na populaciju studenata te cjelokupnu populaciju, ali u odnosu na istraživanja cjelokupne populacije iz ranijih godina uočava se napredak u razumijevanju klimatskih promjena. Teorijski, rad predstavlja presjek tematike klimatskih promjena od smještanja kao svjetskog problema do percepcije cjelokupne populacije u trendu i prema pojedinim istraživanjima na cjelokupnoj populaciji i posebno populacije studenata. Praktička implikacija je da bi osnovom svjesnosti ozbiljnosti klimatskih promjena i voljnosti stjecanja novih znanja studentima trebalo pružiti opsežnije obrazovanje kako bi kao akademski građani u budućnosti bili sposobni donositi relevantne odluke u svezi pitanja okoliša. Ograničenje rada je maleni uzorak na studentima ekonomije, a originalnost istraživanja jedinstveno oblikovan predmet istraživanja kombinacijom više prethodnih istraživanja kao doprinos istraživanju percepcija o klimatskim promjenama studenata. Također, osnovom uključenih stavki predlažu se daljnja istraživanja njihovih veza.

klimatske promjene; percepcije; studenti; Hrvatska

Puni tekst: engleski, pdf (292 KB)